2021 e-Arşiv Fatura Düzenlememe Cezası Nedir?

2021 e-Arşiv Fatura Düzenlememe Cezası Nedir?

2021 e-Arşiv Fatura Düzenlememe Cezası Nedir?

29.12.2020 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan (Mükerrer) Genel Tebliğ ile 2021 yılında uygulanacak ceza tutarları %9,11 (dokuz virgül onbir) olarak tespit edilen yeniden değerleme oranında artırıldı.

Vergi Usul Kanununda belirlenen ve 1 Ocak 2021'de yürürlüğe giren "Özel Usulsüzlük Ceza Had ve Tutarları"na göre, 2020'de 350 TL olan ceza tutarı, 2021 yılında 380 TL olarak düzenlendi.

VUK 353. maddesine göre, e-Belge olarak düzenlenmesi zorunlu olan (e-Faturae-Arşiv Faturae-İrsaliyee-SMMe-MM ve e-Bilet) belgelerin, istisnai durumlar hariç, matbu olarak düzenlenmesi halinde, özel usulsüzlük cezası uygulanır.

2021 e-Arşiv Fatura düzenlememe cezası nedir?

  • e-Arşiv faturanın alınmaması,
  • e-Arşiv faturanın verilmemesi,
  • e-Arşiv faturanın gerçek meblağdan farklı meblağlara yer verilmesi,
  • Düzenlenen e-Arşiv Fatura'nın aslı ile örneğinde farklı tutarlara yer verilmesi
  • e-Belge (elektronik belge) olarak düzenlenmesi gereken e-Arşiv Fatura (Maliye Bakanlığınca belirlenen zorunlu haller hariç) kağıt olarak düzenlenmesi
  • e-Arşiv Fatura'nın (7103 Sayılı Kanunun 227. maddesine göre) hiç düzenlenmemiş sayılması

halinde her bir belge için 380 TL usulsüzlük cezası kesilir.

Ayrıca e-Belge olarak düzenlenmesi gerekenler de dâhil olmak üzere, perakende satış fişi, ödeme kaydedici (ÖKC) cihaz fişi, giriş ve yolcu taşıma bileti, taşıma irsaliyesi, yolcu listesi, günlük müşteri listesi ile Hazine ve Maliye Bakanlığınca düzenlenme zorunluluğu getirilen belgelerin; düzenlenmemesi, kullanılmaması, bulundurulmaması, düzenlenen belgelerin aslı ile örneğinde farklı meblağlara yer verilmesi, gerçeğe aykırı olarak düzenlenmesi, elektronik belge olarak düzenlenmesi gerekirken kağıt olarak düzenlenmesi ve hiç düzenlenmemiş sayılması durumunda her bir belge için 380 TL özel usulsüzlük cezası kesilir.

Her bir belge türüne ilişkin olarak bir tespit için toplam ceza 19 bin TL'yi, bir takvim yılı içinde kesilecek toplam ceza 190 bin TL'yi geçemez.